Ventilasjon - VILLAVARME

Go to content
Ventilasjon
Råd om innemiljø

Redusere forekomsten av allergi ogoverfølsomhet 
De viktigsterådene for å redusere forekomsten av allergi og overfølsomhet i befolkningen og for et sunt inneklima:
(Kilde: NAAF, Norges Astma og Allergiforbund)Ingen skal ufrivillig utsettes for tobakksrøyk. Det er særlig viktig å ikke røyke under graviditet eller i miljøer for barn. Barn som utsettes for røyk hjemme får luftveisbesvær.

Allergifremkallende stoffer fra pelsdyr finnes nesten overalt og det er viktig å minske både direkte og indirekte kontakt (for eksempel via klær). Ingen skal ufrivillig behøve utsette seg for pelsdyr. Unngå å ha pelsdyr i småbarnfamilier, særskilt i familier der det er økt risiko for allergier. Barn med allergi må kunne oppholde seg i barnehager og skoler uten å bli syke på grunn av indirekte pelsdyreksponering.

Det er viktig med god ventilasjon og godt renhold i lokaler der barn oppholder seg.

Fuktige bygg medvirker til mye besvær og sykelighet. Det medfører økt forekomst av middallergi. Det er viktig å ventilere riktig og ha god sengehygiene.

Dersom det finnes synlig fukt, synlig muggvekst eller merkbar mugglukt skal bygningen utbedres. Bruk ikke luftfuktere i boliger, skoler eller lignende lokaler.
Tilskudd for balansert ventilasjon

Nyhet! Nå har du rett til å få tilbake penger for ettermontering av et balansert ventilasjonsanlegg

Et balansert ventilasjonsanlegg er et viftesystem som leverer frisk renset luft og trekker ut brukt luft. Varme blir overført fra brukt luft til frisk luft i en varmegjenvinner, og ventilasjonskanaler fordeler den oppvarmede friskluften rundt i boligen via ventiler. På denne måten behøver friskluften normalt ikke ytterligere oppvarming.
Du kan få tilbake 25 % av dokumentert totalkostnad, inkludert merverdiavgift. Du har rett til å få tilbake maksimalt 20 000 kr når du ettermonterer et balansert ventilasjonsanlegg i en eksisterende bolig.
Invester i et balansert ventilasjonsanlegg, et energivalg som er godt å leve med. Vi gir tilskudd til deg som ønsker å gjøre en innsats for klimaet.

Du kan også kombinere et balansert ventilasjonsanlegg med andre energitiltak som gir rett til å få tilbake deler av utgiftene. Dette kan blant annet være å installere et varmestyringssystem som vil sørge for effektiv energibruk i boligen din.


Krav til en blikkenslager

Blikkslageren må ha kunnskap om byggtekniske konstruksjoner, metallets egenskaper, former for bearbeiding og maskin- og verktøylære. Han/hun må ha kunnskaper om inneklima og forskjellige ventilasjonstekniske løsninger og prinsipper. Utøvelsen av faget innebærer tegningsforståelse, bruk av moderne teknologi og av praktisk matematikk, og kvalitetssikring.

Blikkenslageren skal planlegge, gjennomføre og vurdere eget arbeid i henhold til lover og forskrifter som gjelder for arbeidslivet generelt og byggebransjen spesielt. Ofte er blikkslageren i direkte kontakt med kunder. Det innebærer at kunnskaper og ferdigheter innen kundebehandling, økonomisk forståelse og salg samt organisering av egen bedrift er viktig. Blikkenslagerne utfører, som de fleste andre håndverkere, egenkontroll av utført arbeid og er samtidig avhengige av kundenes tillit. Det betyr at det stilles strenge krav til de moralske og etiske prinsipper i utførelsen av arbeidet. For øvrig er helse, miljø og sikkerhet en naturlig del av arbeidsdagen.

Blikkenslageren skal kunne kommunisere med arkitekter, oppdragsgivere, kunder og arbeidskolleger, samt ha kunnskaper om andre fagområder det er naturlig å samarbeide med. Arbeidsområdet til blikkenslageren er variert, selv om bedriftene har ulike spesialfelter innen faget. Faget utvikler seg hele tiden, og blikkenslageren må delta i fordypningsmoduler og kurs.
Sliter du med dårlig inneklima?

     
I de fleste eldre boliger, hvor det ikke er utført rehabiliteringstiltak – vil man oppleve at inneklimaet trenger en forbedring. Det er mange grunner til det som kan være et dårlig inneklima, men det viktigste punktet vil være å forbedre og kontrollere inneluften, i form av mekanisk ventilasjon og helst i form av balansert ventilasjon.  Riktig innetemperatur og lite bruk av støvsamlende møbler(tepper, åpne bokhyller osv..) er også viktige faktorer for å bedre inneklimaet. Etterisolering av loft, yttervegger og utskifting av eldre vinduer vil som oftest være avgjørende for å oppnå riktig innetemperatur.


DERFOR BØR DU ETTERISOLERE

Oppvarming og avkjøling står for det største energiforbruket i bygninger og utgjør to tredjedeler av et byggs totale energiforbruk. Det meste av denne energien går til spille som følge av utilstrekkelig isolasjon. Få et innblikk i hvorfor det kan lønne seg å etterisolere.

I  forbindelse med en energirehabilitering av  boligen er det derfor avgjørende at man først reduserer det faktiske energiforbruket så mye som mulig og reduserer varmetap og CO2-utslipp maksimalt. Ut fra en økonomisk betraktning skal dette helst skje gjennom en investering med kortest mulig tilbakebetalingstid.

Det skal føles godt å være hjemme. Derfor gir Enova råd og støtte til energiforbedringer som gjør hjemmet ditt enda bedre å leve i.

Du kan blant annet få støtte til en energirådgiver som kommer hjem til deg og kartlegger mulige energitiltak. Enova støtter også deg som vil strekke deg litt lenger for å oppnå et best mulig oppgraderingsresultat.

For å få støtte, må du søke før du kjøper eller setter i gang!

Målgruppen for Enovas tilbud til eksisterende boliger er private boligeiere. Tilbudene passer best for deg som bor i enebolig, tomannsbolig eller annet småhus.

Ta kontakt med Enova, så hjelper de deg i gang!
Enova Svarer: Grønt nummer 800 49 003 & E-post:  svarer@enova.no
© 2017 VILLAVARME.NO
Sentrumsgården, 6783 Stryn
Org nr: 917 537 208
Back to content