El-Installasjon - VILLAVARME

Go to content
El-installasjon
El-installasjon
Effektiv strømforsyning er helt nødvendig for at samfunnet skal fungere. Det omfatter private og offentlige bygg, industrien, transportsektoren og alle former for infrastruktur. Mengden av elektriske systemer og utstyr vokser i takt med avhengighetsforholdet, også det som faller inn under samfunnskritiske systemer.

Et godt gjennomtenkt og planlagt installert elektrisk anlegg sikrer stabil ytelse. Feilaktig utførte elektroinstallasjoner kan forårsake unødvendige driftsforstyrrelser, ulykker og skader. Myndighetene har derfor definert visse kriterier og krav for å sikre at elektroarbeid utføres på en profesjonell og sikker måte. Nødvendige lisenser og kvalifikasjoner skal være på plass.  

Alle foretak som foretar elektroinstallasjon må være registrert i det sentrale Elvirksomhetsregisteret før de lovlig kan tilby og utføre arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr.
– Periodevis høybelastning i strømnettet kan sammenlignes med rush på veiene. Alt vil korke seg hvis vi ikke dirigerer strømtrafikken bedre, sier Bernt Bremdal, spesialrådgiver i NCE Smart Energy Markets.

Selskapet deltar i et prosjekt som kartlegger strømforbruket i Hvaler kommune i Østfold.

– Hvis alle på Hvaler slår på en komfyr med induksjonstopp for å lage middag lørdag kveld, eller hvis alle hytteeierne lader elbilen natt til søndag før hjemreisen, vil det skape problemer. Derfor bør fremtidens prissystem stimulere til å styre forbruket mest mulig unna toppene.

Hvaler kommune var først ute med full dekning av smarte strømmålere, såkalte AMS-målere. De kan loggføre energiforbruket fra time til time. Slike målere har vært i funksjon på Hvaler siden høsten 2011.

På Hvaler-øyene finnes over 4000 hytter. De forbruker tidvis mye strøm bare til oppvarming alene og kan bidra til høy nettbelastning.
De fleste aner ikke hva en AMS-måler skal brukes til
Alle norske husstander og bedrifter får installert AMS-måler innen 2019.
De nye målerne skal gi bedre oversikt over strømforbruket og mulighet for automatisk styring av forbruket.
– Det norske strømnettet gjennomgår en datarevolusjon som folk flest ikke kjenner så godt til. De siste 15 årene har Statnett utviklet det norske sentralnettet til å bli et smart nett gjennom bruk av automatiske målere og avanserte styringssystemer. Nå er turen kommet til distribusjonsnettet, sier konserndirektør Peer Olav Østli i Statnett.

Det er de lokale nettselskapene som er ansvarlig for installasjonen av de nye AMS-målerne, og de fleste vil starte utrullingen i løpet av året. En undersøkelse YouGov har gjort for Statnett viser at bare ni prosent av de spurte vet hva slike målere brukes til.

– En AMS-måler sender automatisk beskjed om strømforbruket til nettselskapet. Dermed er det snart slutt på at vi selv må lese av strømmåleren og rapportere forbruket, sier Østli.

Går automatisk
Ringeriks-Kraft er ett av nettselskapene som allerede har installert AMS-målere hos sine kunder.
– Tidligere baserte vi strømregningen på en omtrentlig beregning av forbruket, ut fra informasjonen vi fikk når folk leste av strømmen. Nå får vi nøyaktig avregning time for time, og fakturaen blir helt korrekt, sier Morten Sjaamo, prosjektleder for AMS i Ringeriks-Kraft.
AMS-målerne har toveis kommunikasjon mellom måler og nettselskap. Hver enkelt forbruker får detaljert informasjon om sitt forbruk via egne nettsider og mobiltelefonen.
Du kan også lese av måleren i sikringsskapet for å se hvor mye strøm du bruker i øyeblikket.

– Det kan være en god hjelp for å avsløre strømtyver i huset, for eksempel varmekabler man har glemt at står på. Den nøyaktige strømavlesningen gjør også at vi i nettselskapet lettere kan hjelpe deg å avdekke problemer med spenning, strøm på anlegget eller jordfeil, sier Sjaamo.
Håpet er at vi reduserer og jevner ut strømforbruket når vi får bedre oversikt over hva vi bruker strøm på, og når på døgnet vi bruker mye strøm.

Ett holdepunkt
Alle dataene fra AMS-målerne rundt om i landet skal samles i ett sentralt datalager, kalt Elhuben. Den skal danne grunnlaget for fakturering av strømkundene og overta en del av oppgavene som nettselskapene ellers måtte ha utført hver for seg.
Det er NVE som har besluttet å etablere og innføre AMS-målere i Norge. Statnett har ansvar for Elhuben, som skal settes i drift i februar 2017.
– At alle nettselskaper og kraftleverandører får ett holdepunkt sparer tid og penger. Det blir enklere for folk å bytte strømleverandør, og det vil utvikles nye tjenester og apper for styring av strømforbruket, sier Peer Olav Østli i Statnett.
Norge ligger langt fremme internasjonalt i utviklingen av fremtidens intelligente kraftsystem.
– Med Elhub bidrar Statnett til et teknologisk løft som vil heve kvaliteten og effektiviteten for alle kraft- og nettselskaper. Nettleverandørene får bedre kontroll over nettet sitt og kan dermed drifte og vedlikeholde det mer effektivt, når de ser strømflyten helt inn til hver husstand hver time i døgnet, sier han.
© 2017 VILLAVARME.NO
Sentrumsgården, 6783 Stryn
Org nr: 917 537 208
Back to content